Diensten

Individuele coaching

Niet zomaar een vrijblijvende vorm een vorm van vriendschappelijke consultatie, begeleiding of ondersteuning, maar een doelgerichte werkwijze, gebaseerd op een coachvraag van het individu.
Is je coachvraag niet helemaal helder? Geen probleem, dan stellen we deze samen vast. Het intakeformulier waarmee ik werk, vind je onder ‘werkwijze‘.

KernTalenten-analyse

In 2013 heb ik bij Danielle Krekels en Frans Corten de opleiding tot professioneel KernTalenten-analist succesvol voltooid. Vanaf dat moment mag ik me erkend KernTalenten-analist noemen en ik sta ook als zodanig op de website van Coretalents vermeld.
De KernTalenten-analyse is het eerste HR-instrument dat ik tot nu toe gezien heb dat de complexiteit van een hoogbegaafd mens aan kan. Het is geen methode met hokjes waar je als mens in gestopt wordt en waarbij het systeem leidend is. Nee, jij als individu bent het vertrekpunt en het geeft jouw persoonlijke constellatie van 23 KernTalenten weer.
Klik hier voor meer informatie over de KernTalenten-analyse.

Intelligentieonderzoek

Via een samenwerking met GZ-psycholoog en psychodiagnosticus Pleun van Vliet kan ik ook de WAIS-IV intelligentietest in mijn offertes aanbieden. Meer over deze dienst lees je op deze pagina.

Re-integratie voor UWV-cliënten

Om ook hoogbegaafde volwassenen met een AG of ZW-uitkering te kunnen helpen, heb ik met het UWV een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van re-integratiediensten. De Re-integratie diensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen klanten:

  • Klanten met een AG-uitkering; Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
  • Klanten met een ZW-uitkering. Dit zijn flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Om in aanmerking te komen voor een re-integratie dienst moet je eerst toestemming hebben van het UWV. Samen met het UWV stel je een Werkplan/Plan van aanpak op dat onder andere beschrijft voor wat voor soort traject je in aanmerking komt.

Het UWV onderscheidt twee soorten re-integratiediensten: het traject ‘Werkfit maken’ en het traject ‘Naar werk’. ‘Werkfit maken’ is erop gericht om klanten weer geschikt te maken om het werk te hervatten. ‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting.
Ik ben alleen voor het perceel ‘Werkfit maken’ een overeenkomst met het UWV aangegaan.

Hoe ziet het traject ‘Werkfit maken’ eruit?
Een re-integratietraject is altijd maatwerk. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die jij nodig hebt. De onderdelen waaruit een traject ‘Werkfit maken’ kan bestaan zijn:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; met behulp van een KernTalenten-analyse maken we duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting – passend bij jouw sterke KernTalenten, jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring – jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.
  • Versterken van de werknemersvaardigheden; dit zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn.

Samenwerking
Deze dienstverlening vindt plaats vanuit mijn handelsnaam Hoogbegaafd in Bedrijf en ik werk hierin samen met:

franscorten-1 Frans Corten
Werk en Waarde
in Deventer
AliHekman-2 Ali Hekman
Ali Hekman, coach en reïntegratiedeskundige
in Zwolle
Hans Lips
Hans Lips Coacht
in Vught
Maïa van der Meer
Meer Coaching & Advies
in Bilthoven

Ook bij hen kun je terecht voor een Werkfit-traject onder mijn raamovereenkomst. Dit houdt in dat zij je zullen begeleiden, maar ik voor de administratie zorg en eindverantwoordelijk ben voor de kwaliteit.

Ben jij geïnteresseerd om bij een van ons een traject ‘Werkfit maken’ aan te gaan? Bespreek de mogelijkheden dan met jouw UWV-contactpersoon.
Zie ook: https://www.hoogbegaafdinbedrijf.nl/uwv

HB Consulting voor werkgevers

Aan werkgevers bied ik mijn kennis en inzichten aan om hoogbegaafdheid op de werkvloer optimaal te benutten. Wilt u meer weten over dit onderwerp om uw hoogbegaafde medewerkers – en daarmee uw bedrijf – beter te kunnen helpen?

Enkele voorbeelden van begeleiding die ik kan bieden zijn:

  • Het ondersteunen van een (lijn-)manager om een persoonlijk ontwikkelplan voor een hoogbegaafde medewerker op te stellen
  • Het begeleiden van een manager in het neerzetten van ideale omstandigheden om een hoogbegaafde medewerker te laten excelleren
  • Het integreren van het aspect hoogbegaafdheid in het talentontwikkelingsprogramma van uw bedrijf
  • Het identificeren van hoogbegaafden bij u in dienst en het starten van een denktank waarin hun creatieve denkvermogen optimaal benut wordt.

Meer informatie over mijn zakelijke dienstverlening vindt u op de site Hoogbegaafd in Bedrijf

Collegiale consultatie

Aan psychologen, psychotherapeuten of andere zorgverleners bied ik collegiale consultatie over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Heeft u een hoogbegaafde cliënt en wenst u deskundig advies, kunt u een afspraak maken voor een telefonisch onderhoud. Collegiale consultatie wordt per 15 minuten gefactureerd.

Op al mijn diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.