Diensten

Individuele coaching

Niet zomaar een vrijblijvende vorm een vorm van vriendschappelijke consultatie, begeleiding of ondersteuning, maar een doelgerichte werkwijze, gebaseerd op een coachvraag van het individu.
Is je coachvraag niet helemaal helder? Geen probleem, dan stellen we deze samen vast. Het intakeformulier waarmee ik werk, vind je onder ‘werkwijze‘.

KernTalenten-analyse

In 2013 heb ik bij Danielle Krekels en Frans Corten de opleiding tot professioneel KernTalenten-analist succesvol voltooid. Vanaf dat moment mag ik me erkend KernTalenten-analist noemen en ik sta ook als zodanig op de website van Coretalents vermeld.
De KernTalenten-analyse is het eerste HR-instrument dat ik tot nu toe gezien heb dat de complexiteit van een hoogbegaafd mens aan kan. Het is geen methode met hokjes waar je als mens in gestopt wordt en waarbij het systeem leidend is. Nee, jij als individu bent het vertrekpunt en het geeft jouw persoonlijke constellatie van 23 KernTalenten weer.
Klik hier voor meer informatie over de KernTalenten-analyse.

Intelligentieonderzoek

Via een samenwerking met GZ-psycholoog en psychodiagnosticus Pleun van Vliet kan ik ook de WAIS-IV intelligentietest in mijn offertes aanbieden. Meer over deze dienst lees je op deze pagina.

Re-integratie voor UWV-cliënten

Om ook hoogbegaafde volwassenen met een AG of ZW-uitkering te kunnen helpen, heb ik met het UWV een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van re-integratiediensten. Deze dienstverlening voer ik uit vanuit Hoogbegaafd in Bedrijf. Zie hiervoor: https://www.hoogbegaafdinbedrijf.nl/uwv

HB Consulting voor werkgevers

Aan werkgevers bied ik mijn kennis en inzichten aan om hoogbegaafdheid op de werkvloer optimaal te benutten. Wilt u meer weten over dit onderwerp om uw hoogbegaafde medewerkers – en daarmee uw bedrijf – beter te kunnen helpen?

Enkele voorbeelden van begeleiding die ik kan bieden zijn:

  • Het ondersteunen van een (lijn-)manager om een persoonlijk ontwikkelplan voor een hoogbegaafde medewerker op te stellen
  • Het begeleiden van een manager in het neerzetten van ideale omstandigheden om een hoogbegaafde medewerker te laten excelleren
  • Het integreren van het aspect hoogbegaafdheid in het talentontwikkelingsprogramma van uw bedrijf
  • Het identificeren van hoogbegaafden bij u in dienst en het starten van een denktank waarin hun creatieve denkvermogen optimaal benut wordt.

Meer informatie over mijn zakelijke dienstverlening vindt u op de site Hoogbegaafd in Bedrijf

Collegiale consultatie en supervisie

Aan coaches, psychologen, psychotherapeuten of andere zorgverleners bied ik collegiale consultatie over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Heeft u een hoogbegaafde cliënt en wenst u deskundig advies, kunt u een afspraak maken voor een telefonisch onderhoud. Collegiale consultatie wordt per 15 minuten gefactureerd.
Indien u meerdere hoogbegaafde cliënten begeleid, bied ik ook supervisie aan waarin we samen de casuïstiek doornemen. Deze sessies duren minimaal 1 uur en vinden plaats in mijn praktijk in Wageningen.