EQ

“Je IQ is helemaal niet belangrijk. Je EQ, dàt is pas belangrijk.”

Je hebt dit vast wel eens iemand horen zeggen. Ik ga geen uitspraak doen of je IQ of je EQ nu belangrijker is voor succes. Er zijn onderzoeken die het een en er zijn onderzoeken die het ander zeggen. Een mooie metafoor van prof dr. Jan Derksen vind ik: je IQ gaat over je pk’s, je EQ over je rijvaardigheid.

Dan zeg ik: met zoveel pk’s hebben hoogbegaafden veel baat bij een goede rijvaardigheid.
Hoogbegaafden kunnen veel halen uit de wereld van emotionele intelligentie. Een complexe en intense persoonlijkheid vraagt om goede vaardigheden om sterk in je schoenen te staan. Zowel voor wat betreft persoonlijk leiderschap (omgaan met je complexe zelf) als in relatie tot leiderschapskwaliteiten in werkcontext (management development) speelt emotionele intelligentie een grote rol.

Emotionele intelligentie is een heel ander concept dan IQ. Daar waar cognitieve intelligentie toch wel als statisch gezien wordt en met aanleg te maken heeft , is emotionele intelligentie een concept dat gebaseerd is op vaardigheden. Dit betekent dat EQ ontwikkelbaar is.

Wat is Emotionele Intelligentie?

Emotionele intelligentie is een set van emotionele en sociale vaardigheden die samen bepalen hoe we:

  • onszelf waarnemen en uitdrukken
  • sociale relaties ontwikkelen en behouden
  • met uitdagingen om gaan
  • emotionele informatie op een effectieve en betekenisvolle manier gebruiken

Het concept is goed wetenschappelijk onderbouwd (Mayer, Salovey, Bar-on, Goleman) en er bestaan ook instrumenten om dit te meten. De EQ-i 2.0, gebaseerd op het onderzoek door Dr. Reuven Bar-On, nu onder licentie van Multi Health Systems Inc (MHS) is ook in het Nederlands beschikbaar. Het is een van de meest betrouwbare en uitgebreid onderzochte meetinstrumenten op dit gebied.

Sinds december 2017 ben ik gecertificeerd om de EQi-2.0 af te nemen. Dit onderzoek geeft je een inzicht in hoe het nu staat met jouw emotionele intelligentie. In het rapport dat hieruit volgt, krijg je ook adviezen welke vaardigheden jij verder zou moeten ontwikkelen om je (persoonlijk) leiderschap te vergroten. Het doel is niet per se om je totale EQ-score te vergroten, maar er ontstaat een profiel op vijftien vaardigheden en dat geeft je inzicht in hoe jij daarbinnen meer balans kunt krijgen.

De EQi 2.0 meet jouw emotionele intelligentie in vijf schalen met ieder drie sub-schalen. De volgende afbeelding geeft het model weer:

De test kan in meerdere vormen toegepast worden:

  • Je kunt een persoonlijk assessment doen; dan ben jij de enige die de vragenlijst over jezelf invult. Afhankelijk of jij dit onderzoek voor persoonlijk leiderschap of voor je managementvaardigheden wil inzetten, krijg je een verschillend rapport.
  • Je kunt een 360 graden assessment doen; dan vullen ook collega’s (je leidinggevende, ondergeschikten, ‘peers’, familie/vrienden of andere voor jou relevante personen) de vragenlijst in. Het rapport dat hieruit volgt biedt inzicht in de verschillen hoe jij jezelf ziet en hoe jouw omgeving jou ziet en dat geeft een ander perspectief op de door jou te ontwikkelen vaardigheden.

Wijze van afnemen

De EQi-2.0 test maakt neem ik altijd af binnen een groter traject, niet als losstaand product. In de intake kunnen we samen beoordelen of dit instrument passend is bij jouw coachvraag. En dan kunnen we het besluiten op te nemen in het plan.
De vragenlijst vul je thuis in via een online vragenlijst. Tijdens de volgende sessie bespreken we je uitslag. Het rapport heb je dan al thuisgestuurd gekregen. En dan bepalen we samen aan welke vaardigheden jij gaat werken en hoe.
De kosten hiervoor staan vermeld op mijn tarieven-pagina.

Ben jij hoogbegaafd en heb je interesse om je profiel van emotionele intelligentie te weten om vervolgens gericht te werken aan het vergroten van jouw emotionele en sociale vaardigheden? Neem dan contact met me op.