Kerntalenten

In 2013 heb ik bij Danielle Krekels en Frans Corten de opleiding tot professioneel kerntalenten-analist succesvol voltooid. Vanaf dat moment mag ik me erkend KernTalenten-analist noemen en ik sta ook als zodanig op de website van Coretalents vermeld.
De KernTalenten-analyse is het eerste HR-instrument dat ik tot nu toe gezien heb dat de complexiteit van een hoogbegaafd mens aan kan. Het is geen methode met hokjes waar je als mens in gestopt wordt en waarbij het systeem leidend is. Nee, jij als individu bent het vertrekpunt en het geeft jouw persoonlijke constellatie van 23 KernTalenten weer.

Wat zijn kerntalenten?

Kerntalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven en om jouw klassieke aanleg, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen. Kerntalenten zijn je natuurlijke aanleg, jouw set van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt en bevinden zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden, waar veel andere HR-instrumenten zich op richten.

Oorsprong van de methode

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er meer dan 20 jaar geleden achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Zo ontdekte ze 23 kerntalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de kerntalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. Ook wordt de methode nu aan de Vrije Universiteit Brussel theoretisch wetenschappelijk getoetst.

Hoe worden kerntalenten bepaald?

We ontdekken ze via een eenvoudige vragenlijst. De vragenlijst brengt je terug naar je kindertijd (4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de spelletjes die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je kerntalenten.
Een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het creatief is. ‘Spelen met Lego’ spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan om functionele dingen te creëren. Dit inzicht, dat kinderen hun persoonlijkheid veruiterlijken in de keuze van hun speelgoed, activiteiten en sport, bleek de sleutel die geleid heeft tot deze methode.

De betekenis en het gebruik van kerntalenten

Wanneer je je kerntalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen. Er zijn meerdere toepassingsgebieden, zoals werving & selectie of relatietherapie. Ik zet deze methode met name in in de context van hoogbegaafdheid en werk.
Als je je sterke kerntalenten kunt inzetten krijg je daar vanzelf energie en zelfontwikkeling voor terug. Je komt makkelijk in de ‘flow’ en geniet persoonlijke en professionele voldoening.
Een situatie of opdracht waar je je sterke kerntalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen.
Een situatie of opdracht waarin je vooral je kleine kerntalenten moet aanspreken, vraagt veel extra energie. Het zal je overigens moeilijk vallen om in zo’n situatie echt uit te blinken.
Vaardigheden die niet door jouw kerntalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en geven je minder voldoening. Bovendien leiden ze zelden tot meer dan een gemiddeld niveau. De tijd en energie die je investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke kerntalenten levert je altijd prima resultaten op.

Kerntalenten en hoogbegaafdheid

Zoals eerder vermeld, is de KernTalenten-methode de eerste methode die ik tegenkom die in mijn ogen de complexiteit, intensiteit en gedrevenheid van hoogbegaafde volwassenen kan behappen. Uit deze methode komt een dermate gedetailleerd beeld dat recht doet aan de vele facetten van een hoogbegaafd persoon. Andere methoden die ik in het verleden gezien heb, kunnen dit niet. Deze vind ik vaak te kort door de bocht, te ongenuanceerd. Veel hoogbegaafden herkennen zich vaak ook niet in die methoden.
Zeker bij ‘laatontdekkers’ (volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn) speelt een diepe wens om hun aanwezige talenten gericht te willen gaan inzetten. Zij voelen vaak een drang om hun hoogbegaafdheid positief aan te wenden, er nu eens profijt van te hebben in plaats van het vaak tot dan toe aanwezige idee er overheersend last van te hebben (gehad).
Een kerntalenten-analyse kan ook een verklaring bieden voor waar het in jouw (arbeids-) verleden is misgegaan, waarom die burn- of bore-out optrad. De methode geeft namelijk ook voortreffelijk inzicht in waar jij energie van krijgt en waar jij energie aan verliest.

Zie deze tabel:
burnout-boreout-HB-KTN

De analyse biedt belangrijke inzichten om beslissingen over je toekomst op te baseren. Wat heb jij absoluut nodig om in je werk gelukkig te zijn? Welke aspecten moet je vooral zien te vermijden? Waar liggen jouw grenzen? Welke studie is voor jou passend? Welke talenten kun jij tot excellentie ontwikkelen?

De kerntalenten-analyse als dienst

Ik gebruik de kerntalenten-analyse als mogelijk middel in mijn dienstverlening als coach voor hoogbegaafde volwassenen. Een kerntalenten-analyse kan los afgenomen worden, maar kan ook het begin of juist de afsluiting van een langer coachtraject zijn. Voorafgaand aan de analyse vindt altijd een intake plaats.

En kerntalenten-analyse bestaat uit:

 • Een eerste sessie
  • Waarin we samen de door jou vooraf ingevulde vragenlijst doorlopen, gevolgd door
  • een uitdieping in een gestructureerd diepte-interview en vervolgens
  • een eerste mondelinge terugkoppeling
 • Een verslag
  • Vervolgens maak ik een uitgebreid verslag met de analyse. Hierin worden alle 23 kerntalenten gewogen en gecombineerd, aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt binnen 3 weken na het diepte-interview per e-mail toegezonden
 • Een tweede sessie
  • In dit toekomstgerichte gesprek wordt het verslag nabesproken en
  • maken we afspraken voor een eventueel vervolg.

Wat kost een kerntalenten-analyse?

Voor prijzen, zie: de tarievenpagina.

Ik stel altijd een offerte op nadat er een gratis en vrijblijvend intakegesprek heeft plaatsgevonden. Aanvullende eisen of wensen kunnen daarin meegenomen worden.

Aanvullende info voor werkgevers

Een volledige kerntalenten-analyse is een verhelderend hulpmiddel bij:

 • de werving of promotie van medewerkers (denk ook aan selectie voor deelname aan management trainee programma’s)
 • re-integratie na burn-out of bore-out
 • het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • het bepalen van opleidingsbehoeften

Indien u als bedrijf in een korte periode voor meerdere (potentiële) medewerkers een kerntalenten-analyse wilt laten uitvoeren, beschik ik over goede contacten met andere erkende kerntalenten-analisten in Nederland en België. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over kerntalenten zie:
Core Talents