Intelligentieonderzoek

Veel van mijn cliënten willen gedurende hun hoogbegaafdheids-ontdekkingsproces ook hun intelligentie laten onderzoeken met behulp van een IQ-test. Dit neemt voor hen het laatste stukje twijfel weg en zij kunnen dan pas hun hoogbegaafdheid volledig accepteren. Ook al is dit wat mij betreft geenszins een ‘must’ om jezelf hoogbegaafd te noemen, ik ken deze behoefte wel uit mijn eigen proces.

Er bestaan verschillende IQ-tests. Op internet zijn veel testjes te vinden die goedkoop, of zelfs gratis zijn. Bijna al deze tests zijn niet of slecht genormeerd, waardoor de betrouwbaarheid van de IQ-score die eruit rolt laag is.

Een IQ-score is alleen betrouwbaar wanneer deze wordt verkregen door middel van afname van een officiële, gestandaardiseerde IQ-test die genormeerd is voor de Nederlandse populatie. De meest betrouwbare afname van zo’n IQ-test is niet via internet of alleen achter een computer, maar in samenwerking met een gecertificeerde GZ-psycholoog. Deze begeleidt de deelnemer door het proces van de afname, observeert zijn of haar werkstrategie, stuurt deze waar nodig bij, en neemt dit mee in de interpretatie van de IQ-score en de verslaglegging van de resultaten. Zo’n verslag geeft je ook inzicht in hoe jij scoort op de verschillende facetten van intelligentie.

Als coach mag ik geen IQ-tests afnemen, dat mogen alleen BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen met een speciale diagnostische opleiding. Ik wil deze dienst wel graag aan mijn cliënten kunnen aanbieden als optie in het coachtraject. En daartoe ben ik een samenwerking aangegaan met Pleun van Vliet van Van Vliet Psychodiagnostiek in Amsterdam.

Over Pleun van Vliet:

pleunvanvliet
Pleun werkt al meer dan 20 jaar als zelfstandig gevestigd, alsook voor GGZ-instanties werkende diagnosticus. Daarnaast geeft zij sinds 1994 cursussen over diagnostiek, IQ en persoonlijkheid, en (de problemen van) hoogbegaafdheid op verschillende universiteiten en post-doctorale opleidingen. Van 2015-2016 was zij de NSP (National Supervisory Psychologist) van de Vereniging Mensa Nederland, en als zodanig verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van deze vereniging door middel van IQ-testscores. Zij is zelf ook hoogbegaafd en lid van Mensa.

De test: WAIS-IV

Pleun beschikt over meerdere IQ-tests. De meest uitgebreide is de WAIS IV-NL. Dit is de Nederlandse versie van de Wechsler Adult Intelligent Scale, versie IV uit 2012. Meer over deze test kun je vinden op de website van Pearson, de uitgever van de test: http://www.pearsonclinical.nl/media/factsheets/WAIS-IV-NL.pdf
Deze test bied ik als onderdeel van een coachtraject aan.

De wijze van afname

Pleun gaat hierin heel grondig te werk. Na een telefonische intake wordt de test in twee dagdelen afgenomen. Het testen van hoogbegaafden neemt namelijk relatief veel tijd in beslag. In een nagesprek wordt het rapport van het intelligentieonderzoek met je besproken. Dit alles vindt plaats in Amsterdam, of – tegen extra kosten – op een andere locatie

Veel mensen hebben het idee dat een IQ-test een ‘prestatie’ vormt die je zelf (in je eentje) neer moet zetten. Bij een IQ-test die je op internet invult is dat inderdaad het geval. Bij een individuele afname zoals Pleun die uitvoert, is dit echter een onjuiste veronderstelling. De bedoeling van een IQ-test is namelijk dat degene die de test afneemt de persoon die de test ondergaat zoveel mogelijk op zijn of haar gemak stelt en de voorwaarden schept waaronder iemand tot zijn of haar beste prestatie kan komen. Je staat er bij Pleun dus nooit ‘alleen’ voor; zij nodigt je altijd uit haar te vertellen wat jou in de testsituatie kan helpen om comfortabel en ontspannen toch je best mogelijke score te behalen.
In een nagesprek wordt het rapport van het intelligentieonderzoek met je besproken. Dit alles vindt plaats in Amsterdam, of – tegen extra kosten – op een andere locatie.

Faalangst

Veel van mijn cliënten kampen met faalangst. Dat is vaak een reden om geen IQ-test aan te durven. Pleun stelt mensen erg op hun gemak, trekt voldoende tijd uit (geen haastwerk) en is zelf hoogbegaafd. Zij is in staat een relatie met cliënten te bouwen waarbinnen zij het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens het onderzoek. Juist voor mensen met faalangst wil ik haar als diagnosticus aanbevelen.

Vertrouwelijkheid

De uitslag van het onderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de psycholoog. Als cliënt van mij hoef je het dus niet met mij te delen.

Kosten

Ik bied dit intelligentieonderzoek aan als optioneel onderdeel binnen een coachtraject. Voor prijzen, zie: de tarievenpagina.

Andere professionals

Vanuit Hoogbegaafd in Bedrijf werk ik met nog meer professionals samen. Je vindt ze op deze pagina.