Individuele Coaching

Tegenwoordig is er voor hoogbegaafde kinderen veel meer aandacht dan vroeger. Maar voor hoogbegaafde volwassenen is dat wel anders; hoogbegaafdheid is in Nederland een begrip dat gepaard gaat met veel vooroordelen en misvattingen. Niet op de minste plaats bij de hoogbegaafden zelf. Vrijuit over je (mogelijke) hoogbegaafdheid praten – en wat het voor jou betekent – is niet op veel plaatsen mogelijk. Met mij als ervaringsdeskundige kun je dat wel.

Ik heb me gespecialiseerd in hoogbegaafd en werk, talentontwikkeling, identiteit en hoogsensitiviteit. Ook begeleid ik veel cliënten met thema’s als faalangst, straalangst, onderpresteren, mindset, piekeren, executieve functies en laag zelfbeeld. Daarnaast help ik HBO- en WO-studenten hun studievaardigheden te verbeteren.

Coachen is voor mij niet zomaar een vrijblijvende vorm van vriendschappelijke consultatie, begeleiding of ondersteuning. Coachen is voor mij mensen in beweging brengen gericht op effectiever gedrag. Ik ga doelgericht te werk gebaseerd op een coachvraag van jou als individu.

Mijn kenmerkende stijl is gebaseerd op mijn analytisch vermogen, scherpe tong en resultaatgerichtheid. Maar daarnaast staat mijn grote empathie. Ik ben direct en eerlijk, maar altijd respectvol.  Als je open staat om vooruit te komen en bereid bent aan jezelf te werken, kun je mij als jouw coach inhuren.

Werkwijze

Een traject begint altijd met een gratis en vrijblijvend intakegesprek, dat plaatsvindt in mijn praktijk in Wageningen. We bekijken dan samen wat jouw coachvraag is en onderzoeken of de benodigde ‘klik’ er is. Het intakeformulier waarmee ik werk, tref je hier aan. Stuur dit ingevuld naar me toe (mijn e-mailadres staat op het formulier) samen met een recent CV en ik zal je wat mogelijkheden uit mijn agenda voorleggen, waaruit je dan kunt kiezen.

Dit kalenderjaar (2022) kan ik geen nieuwe cliënten meer aannemen. En ook voor 2023 is inmiddels een flinke lijst met wachtenden. Bij de  coaches die ik in supervisie heb, kun je eerder terecht.  Zij hebben een eigen praktijk en doen daarnaast KernTalenten-analyses en HB-coaching voor Hoogbegaafd in Bedrijf. Die trajecten voeren zij uit onder mijn supervisie, zodat mijn jarenlange ervaring en HB-expertise in deze trajecten gewaarborgd is. Hier vind je meer informatie.

Wanneer coaching door je werkgever betaald wordt, zijn zij de officiële opdrachtgever. Ik vind het prettig om het intakegesprek eerst met jou te hebben. Daarna is contact met je werkgever – vaak telefonisch – ook mogelijk.  Ook doe ik veel aan re-integratiebegeleiding. Meer info daarover vind je op de site Hoogbegaafd in Bedrijf.

Als we tijdens de intake samen besluiten een traject te willen starten, stel ik een coachcontract op. In dit contract worden onder andere de coachdoelstellingen en het aantal gesprekken vastgelegd. De offerte is enkele weken geldig zodat jij er even goed over kunt nadenken en wellicht intakes bij anderen coaches kunt doen.

Ieder coachtraject start met een KernTalenten-analyse (tenzij je deze al hebt). Vervolgens hebben we aanvullende coachgesprekken. Bij een gemiddeld traject zijn dat 5 tot 8 gesprekken van anderhalf uur die ongeveer eens per 4 weken gehouden worden.
Deze gesprekken vinden in principe plaats bij mij op kantoor. Aanvullend kunnen we contact hebben via telefoon, e-mail, chat of een vorm van beeldbellen. Ook dit spreken we vooraf af.

In het laatste van het aantal afgesproken gesprekken houden we een evaluatie. We kijken dan gezamenlijk in hoeverre de in het contract vastgelegde doelstellingen bereikt zijn. We bepalen vervolgens of we verder gaan of dat we klaar zijn.
Regelmatig komt het voor dat een cliënt een nazorgtraject wenst. We zien elkaar dan minder vaak – bijvoorbeeld eens in de drie maanden – en borgen daarmee de geboekte vooruitgang. Ik maak hiervoor dan een nieuwe offerte.