Individuele Coaching

Tegenwoordig is er voor hoogbegaafde kinderen veel meer aandacht dan vroeger. Maar voor hoogbegaafde volwassenen is dat wel anders; hoogbegaafdheid is in Nederland een begrip dat gepaard gaat met veel vooroordelen en misvattingen. Niet op de minste plaats bij de hoogbegaafden zelf. Vrijuit over je (mogelijke) hoogbegaafdheid praten – en wat het voor jou betekent – is niet op veel plaatsen mogelijk. Met mij als ervaringsdeskundige kun je dat wel.

Ik heb me gespecialiseerd in hoogbegaafd en werk, talentontwikkeling, identiteit en hoogsensitiviteit. Ook begeleid ik veel cliënten met thema’s als faalangst, straalangst, onderpresteren, mindset, piekeren, executieve functies en laag zelfbeeld. Daarnaast help ik HBO- en WO-studenten hun studievaardigheden te verbeteren.

Alle coachaanvragen leid ik door naar mijn social enterprise Hoogbegaafd in Bedrijf. Van daaruit neem ik zelf maar een beperkt aantal cliënten aan. Ik werk bij voorkeur met de zeer hoogbegaafden (IQ >145)

Coachen is voor mij niet zomaar een vrijblijvende vorm van vriendschappelijke consultatie, begeleiding of ondersteuning. Coachen is voor mij mensen in beweging brengen gericht op effectiever gedrag. Ik ga doelgericht te werk gebaseerd op een coachvraag van jou als individu.

Mijn kenmerkende stijl is gebaseerd op mijn analytisch vermogen, scherpe tong en resultaatgerichtheid. Maar daarnaast staat mijn grote empathie. Ik ben direct en eerlijk, maar altijd respectvol.  Als je open staat om vooruit te komen en bereid bent aan jezelf te werken, kun je mij als jouw coach inhuren.

Werkwijze

Ieder coachtraject start met een KernTalenten-analyse (tenzij je deze al hebt). Vervolgens hebben we aanvullende coachgesprekken. Bij een gemiddeld traject zijn dat 5 tot 8 gesprekken van anderhalf uur die ongeveer eens per 4 weken gehouden worden.
Deze gesprekken vinden in principe plaats bij mij op kantoor. Aanvullend kunnen we contact hebben via telefoon, e-mail, chat of een vorm van beeldbellen. Ook dit spreken we vooraf af.

In het laatste van het aantal afgesproken gesprekken houden we een evaluatie. We kijken dan gezamenlijk in hoeverre de in het contract vastgelegde doelstellingen bereikt zijn. We bepalen vervolgens of we verder gaan of dat we klaar zijn.
Regelmatig komt het voor dat een cliënt een nazorgtraject wenst. We zien elkaar dan minder vaak – bijvoorbeeld eens in de drie maanden – en borgen daarmee de geboekte vooruitgang. Ik maak hiervoor dan een nieuwe offerte.

Aanmelden

Aanmelden voor coaching doe je via Hoogbegaafd in Bedrijf. Je wordt dan begeleid naar een van de interne of aangesloten coaches. Van daaruit neem ik zelf maar een beperkt aantal cliënten aan. Lees meer op deze pagina.