HSP

Hoogsensitiviteit

Elaine Aron bracht de term hoogsensitiviteit in 1997 in de wetenschap met een artikel in een gerenommeerd medisch tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology. Haar definitie van hooggevoeligheid als aangeboren persoonskenmerk dat bij 15 tot 20% van de bevolking voorkomt, kent vier aspecten:

  • diepte van verwerking
  • overprikkeling
  • emotionele reacties
  • het kunnen waarnemen van subtiliteiten

Er is zeker overlap tussen hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. In het Delphi-model van hoogbegaafdheid wordt gesteld dat hoogbegaafdheid samengaat met hoogsensitief waarnemen. Alle hoogbegaafden zijn dus hoogsensitief volgens dit model.
Hoogbegaafdheid komt bij 2 à 3 % van de bevolking voor. Dit betekent dat zeker 80% van de hoogsensitieven niet hoogbegaafd is.
Volgens mij zit het onderscheidende verschil met name in het hoogintelligente denken; het analytische vermogen en het aspect snelheid.

HSP Professional

In 2014-2015 volgde ik de opleiding “HSP voor professionals” aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze opleiding is het initiatief van prof. Dr. Elke van Hoof samen met de vereniging HSP Vlaanderen en werd in 2014-2015 voor het eerst georganiseerd. In mei 2015 ontving ik mijn diploma tijdens het grote symposium in Brussel “Hoogsensitiviteit! Ga voluit met je talent!” waar ook Elaine Aron aanwezig was. Ik mag me nu erkend HSP professional noemen.

In de beschrijving van de opleiding staat:
De opleiding is opgebouwd vanuit actuele wetenschappelijke kennis, grensverleggende inzichten, casusbesprekingen en specifieke vaardigheden die de professionele hulp- en zorgverlener in staat stellen om aan deze doelgroepen een gespecialiseerde aanpak te bieden.

Hoogbegaafden die ondersteuning zoeken in het omgaan met hun hoogsensitiviteit kunnen bij mij terecht en kunnen profiteren van mijn wetenschappelijk onderbouwde kennis op dit thema.

Gastdocent VUBrussel/Huis voor Veerkracht

Vanaf het tweede jaar dat de opleiding HSP voor Professionals aan de VUBrussel onder leiding van Prof. Dr. Elke van Hoof in samenwerking met HSP Vlaanderen de leergang HSP voor professionals gegeven wordt, verzorg ik als gastdocent de module “Hoogsensitiviteit en Hoogbegaafdheid”.
Vanaf 2017 wordt deze opleiding verzorgd in samenwerking met VUBrussel door Huis voor Veerkracht

Tevens doe ik aan VUBrussel onderzoek naar de relatie Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.