Hoogsensitiviteit en Hoogbegaafdheid

Op 13 mei 2015 gaf ik in Brussel twee maal een workshop tijdens het Symposium “Hoogsensitiviteit! Ga voluit met je talent!” aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit was de tweede dag van een tweedaags evenement georganiseerd door Prof. Dr. Elke van Hoof. De eerste dag betrof het internationale wetenschappelijk congres “High Sensitivity or Sensory Processing Sensitivity: Evidence and proof of concept”, waar ik als bezoeker aanwezig was.

Tijdens mijn workshops op de tweede dag mocht ik twee maal 40 deelnemers, vaak werkzaam in het veld van hoogsensitiviteit, informeren over de relatie van HSP en hoogbegaafdheid.
Hieronder de handouts van de slides die ik tijdens die sessie gebruikt heb.


Hoogsensitiviteit en Hoogbegaafdheid
Handout van slideset.