Workshop kernkwaliteiten

Mensa kent een groot aantal SIG’s (Special Interest Groups). Eén ervan is de “Groei op het Werk-SIG”, afgekort tot GOHWSIG. Eens in de 2 maanden komen geïnteresseerden bij elkaar. Het doel en de omschrijving van de SIG is: “Bijdragen aan persoonlijke groei in relatie tot het (al dan niet betalende) werk”. In de praktijk van de bijeenkomsten wordt veel gewerkt aan de hand van cases en thema’s. De onderwerpen worden in overleg bepaald en in de regel bereiden een of twee mensen iets voor. Ook worden ter voorbereiding wel eens tevoren stukken aan alle deelnemers gestuurd.

In februari 2009 heb ik een workshop gehouden over de theorie van Daniel Ofman: Kernkwaliteiten en het kernkwadrant. De reader die ik in de workshop gebruikt heb, heb ik hier weggehaald en vervangen door actuelere versie (2021).


Reader: Uitwerken van je kernkwadranten