Reactie met Noks Nauta op artikel Frumau

In het tijdschrift GZ-Psycholoog verscheen in juli 2011 een artikel van M. Frumau, prof. dr. J.J.L. Derksen, dr. W. Peters met de titel “Hoogbegaafdheid: het label voorbij”. Het artikel is te downloaden via de website van Mia Frumau

Noks Nauta en ik waren het niet eens met de strekking van dit artikel voor wat betreft hoogbegaafde volwassenen en schreven daarom een reactie. Onze reactie is geplaatst in december 2011 in nr 8 als ingezonden brief.


Reactie op Hoogbegaafd: het label voorbij. December 2011