In de ogen van een ander…

In de ogen van een ander ontstaat jouw identiteit. De meeste mensen groeien op met anderen in wiens ogen ze herkenning, bevestiging en aanmoediging vinden. Zo ontstaat een stevig zelfbeeld en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Deze mensen kijken elkaar aan en hebben vaak aan een blik genoeg. Ze begrijpen wat ze bedoelen en vinden dezelfde dingen vanzelfsprekend.

Wat nu als je opgroeit met mensen om je heen waarin jij veel onbegrip, afkeuring of jaloezie aantreft? Of verstoten, gepest of genegeerd wordt. Dit is veel hoogbegaafde volwassenen overkomen in hun jeugd. Wat gebeurt er dan met je identiteit en je zelfvertrouwen?

Op deze vraag is niet een eenduidig antwoord te geven. Mensen verschillen en de reactie op de afwezigheid van bevestiging en erkenning verschilt dus ook. Ik zie in mijn praktijk voor hoogbegaafde volwassenen echter veel thema’s voorkomen die terug te voeren zijn naar die afwezigheid van herkenning, erkenning en aanmoediging:

 • een laag zelfvertrouwen
 • een enorme onzekerheid over wat er bedoeld of gevraagd wordt
 • een grote behoefte aan bevestiging van eigen gedrag
 • aanpassingsgedrag
 • niet durven vertrouwen op eigen waarnemingen
 • faalangst
 • straal- of succesangst
 • slecht contact met intrinsieke motivatie
 • erg gevoelig voor goedkeuring of bevestiging van anderen

Valt dit op volwassen leeftijd nog te herstellen? Dat verschilt per individu, maar de volgende stappen kun je als hoogbegaafde ondernemen om je zelfbeeld te verhogen:

 • inzien van het proces hoe deze problemen zijn ontstaan en dus een verklaring hebben hoe het zo gekomen is
 • in contact treden met andere hoogbegaafden en in die contacten wel bevestiging, herkenning en aanmoediging ervaren
 • eigen mening en waarneming vertrouwen en van daaruit juist de verbinding met anderen gaan maken, in plaats van het veroordelen van geconstateerde verschillen en wensen dat het niet zo was

Juist vanwege deze redenen organiseer ik al enkele jaren de HBijeenkomsten. Een zeswekelijkse informele borrel waar hoogbegaafde volwassenen – of zij die vermoeden dat ze dat zijn – gelijkgestemden ontmoeten. Hier kun je de ogen ontmoeten die je wel die herkenning, erkenning, bevestiging en aanmoediging geven. Ervaar het zelf!