Masterclass???

Dit weekend heb ik de titel van de kennissessies die ik binnenkort online verzorg, gewijzigd van “Masterclass” in “Presentatie”. Ik heb hier best even over nagedacht. Ook voordat ik de aankondiging in eerste instantie onder de naam “Masterclass” online zette. De woordkeuze ging niet zonder een heftige dialoog met mijzelf, waarbij veel verschillende invalshoeken met het bijbehorend brede scala aan emoties de revue passeerden. En dat leidde ook tot dit nieuwe blog.

De eerste keer dat ik van een “Masterclass” hoorde was eind jaren 80 van de vorige eeuw. De NOS zond op tv een serie masterclasses gegeven door Elisabeth Schwarzkopf uit. De toen 75-jarige sopraan deelde haar kennis en coachte andere professionele zangeressen.  Ik vond dat een indrukwekkende serie (op Youtube nog terug te vinden), en dit speelt vast mee in hoe ik naar de term “Masterclass” kijk: een zeer ervaren en alom gerespecteerde professional die andere professionals naar een hoger level brengt door deling van kennis en ervaring.

Ik zie tegenwoordig veel mensen de term “Masterclass” gebruiken voor hun online activiteiten. En  vaak nog gratis ook. Ik verwonder mij daarover.  Als je het meesterschap bereikt hebt (en wat betekent dat eigenlijk?) heb je daar toch hard voor gewerkt en veel in geïnvesteerd?  Dat kent dus ook waarde. Iets gratis aanbieden lijkt alsof je jezelf of je product of je kennis waardeloos vindt. En daar dan toch de “master” titel aan verbinden vind ik tegenstrijdig. Zeker wanneer dit mensen betreft die in mijn ogen net komen kijken in het werkveld.
Ik heb echter geleerd dat dit eigenlijk een marketing truc is: eerst gratis iets weg te geven (tegen achterlaten e-mailadres) om daarna verleid te worden naar een betaald product met vervolgens steeds duurdere versies waarin dan de meest waardevolle kennis prijsgegeven wordt. Maar vergeet niet: if you are not paying for the product, you are the product!

Over hoogbegaafdheid bij volwassenen weten we nog heel veel niet. Veel van de kennis die er is komt uit praktijkobservaties en is niet altijd onder wetenschappelijke condities tot stand gekomen. Daaruit kan echt wel heel veel kennis gehaald worden, maar enige relativering en bescheidenheid vind ik op zijn plaats. Ik ben mij bewust van de bias in mijn populatie cliënten en mijn waarneming zal vast gekleurd zijn door de thema’s uit mijn persoonlijke leven. Ik vind het belangrijk dat te weten én uit te spreken. Maar ik doe er zoveel als mogelijk aan om de kennis objectief en verifieerbaar te maken.

Uiteindelijk heb ik dit weekend besloten de term “Masterclass” te wijzigen in “Presentatie”. En ja, de deelnemers dienen hiervoor te betalen. De kennis die ik tijdens deze online sessies deel is gebaseerd op meer dan 15 jaar praktijkervaring, verrijkt met de (beperkte) wetenschappelijke kennis die beschikbaar is, soms geïllustreerd met persoonlijke ervaringen. En ik ben nog lang geen 75 jaar 😉

https://riannevdven.nl/presentatie/
(https://riannevdven.nl/masterclass/ werkt overigens ook!)